K O Z M A    Z S U Z S A N N A      o k l e v e l e s   é p í t é s z m é r n ö k

BEMUTATKOZÁS


Építész, energetikai tanúsító és építési műszaki ellenőr vagyok. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán végeztem a tervezői modulon 2009-ben.

Zalaegerszegen nőttem fel, ahol a gyermeki évek alatt erős kötődés alakult ki bennem zenéhez, rajzoláshoz és a természethez, majd az egyetemen ismertem fel és fogalmazódott meg bennem épített környezetünk formálásának felelőssége és az építész szerepének jelentősége. A feltett kérdéseimre választ kaptam Mestereitől először az egyetemen, majd műhely munka keretében a mindennapokban. Hat évig dolgoztam a Triskell Épülettervező Kft.-nél Budapesten, itt ismerkedtem meg az irodai munkával, az alapokkal, itt tanultam a szakma csínjait mestereimtől, kollégáimtól. Példát mutattak, hogyan tud egy építész feladatot vállalni az építésben és a közösségépítésben is. Minden nyáron kalákát szerveztek egyetemistákkal. A kaláka építkezések erősítik egy csoport, közösség összetartó erejét. Fontosnak tartom az együtt alkotást, hiszem, hogy a közös munka, a fáradtság, az együtt megélt nehézség az, mely átnemesíti az izzadságot szeretetté, egy más jellegű építő téglává. Sokat köszönhetek Makovecz Imrének, Csernyus Lőrincnek és Turi Attilának, hogy irányt, példát mutatnak nekem nem csak az építészetben, hanem az élet minden területén. 

Az Energia és Környezet Alapítvánnyal összefogva szalmaházak építésében és tervezésében veszek rész. Legújabb kutatási területem az organikus építészeten belül az építészet és az önismeret összekapcsolása.

A tervezés folyamán fontosak számomra helyi adottságok, építési szokások - anyagok, keresem a környezetbarát építési technológiákat, az optimális egyensúlyt a környezettudatosság és a használatból és funkcióból adódó igények között. Történelmi-kulturális örökség alapjaira igyekszek építkezni és az egyedi igények, adottságokra való tekintettel hagyom az épületet, hogy megtervezze ceruzámmal saját magát. Véleményem szerint az ÉPítés mindig belülről, önmagunkból indul. Ezt a növekedést, külső-belső építkezést kísérem el építészként.


K O Z M A   Z S U Z S A N N A
építész, energetikai tanúsító
építési műszaki ellenőr 
műemlékvédelmi szakmérnök
architect coach

Gyüttment Fesztivál 2017.


"Neked való ház" projekt Life Coaching szemlélettel

"Neked való ház" projekt Life Coaching szemlélettel!
Ehhez keresek 3 önként jelentkezőt!A „Neked való ház” projekttel már foglalkozom egy ideje, melynek keretében keresem az egyén és az épület kapcsolatát. Szeretném az eddigi kutatást a Life Coaching segítségével új nézőpontba helyezni, emiatt beiratkoztam egy képzésre, melyre még most is járok. A projekt kialakulóban van, ehhez nagy segítséget nyújtana, ha minél szélesebb merítéssel tudnám tanulmányozni az egyéni élethelyzeteket, az élettér és a külső-belső igények kapcsolatát. Egy rövid, 30 perces bemutatkozó beszélgetésre szeretnélek invitálni, ahol elmondom majd, hogy miről szól a „Neked való ház” projekt, hogy kapcsolódik hozzá a Life Coaching, miben tud segíteni, mit lehet vele elérni és te is elmondanád, hogy miért keltette fel az érdeklődésedet, milyen témát hoznál be. A beszélgetés kötelezettség nélküliHa a bemutatkozás után úgy érzed, hogy szívesen belekezdenél egy hosszabb közös munkába, várlak örömmel!


Miről fognak szólni a "Neked való ház" beszélgetések?
A beszélgetések fő iránya a kutatási területem, vagyis az Épület - Én kapcsolata, a ház, élet, életmód és az ehhez hozzárendelhető építészeti eszközök, jelek, terek, képek. Konkrétan egy útkeresésre szól az invitáció, ahol felvázolnánk a választott témádhoz kapcsolódóan a jelenlegi állapotot, és azt, hogy mi lenne a személyiségednek a legmegfelelőbb. Ehhez megoldást is keresnénk miközben rengeteg új felismerésre is szert tehetsz. 
A beszélgetés témája lehet a lakás, amiben élsz, ház, régi, új, vagy az élethelyzetedhez, környezetedhez, berendezésekhez, rendhez fűződő viszonyoddal kapcsolatos kérdéskör, attól függően, hogy mi vinne téged előre, mi az, ami érdekel. 

Mennyi ideig tart egy 
"Neked való ház" beszélgetés?
A bemutatkozás 30 percet vesz igénybe. A második alkalmat követően a beszélgetéseink 60 percig fognak tartani. A beszélgetések száma függ a téma mélységétől, a közös munka intenzitásától és persze attól, hogy te mennyi időt tudsz rá áldozni. Az első alkalommal kitűzzük a célt és megbeszéljük a keretrendszert.

Miért foglalkoztat engem a "Neked való ház"?
Számomra a tervezés nem csak azt jelenti, hogy egy funkcionális tárgyat kifaragunk különböző anyagokból, hanem felelős feladat. Nem véletlenül használtam ezt a ronda szót, hiszen manapság leginkább a funkció és a használat adja az épület értékét, háttérbe szorítva a lelki, szellemi és egyéb nem mérhető tartalmakat. Véleményem szerint az épület olyan szerves alkotója az embernek, a benne élőknek, mely nyolcadik bőrrétegként működik, hatással van az életünk minden mozzanatára, nem csak a jelenre, hanem hosszú távú életminőségünkre is. Fontosnak találom, hogy építészként minél pontosabban megtaláljam azt az építészeti formát, gondolatot, mindezekhez a műszaki tartalmakat, amelyek egységben vannak az építtetőkkel. 
A már meglévő épületek esetében kötöttebb a helyzet. Gyakori, hogy a rosszul megfogalmazott szükségletek és igények negatív irányba befolyásolják az élet mindennapjait. Ilyen diszharmóniát okozhatnak a színek hibás megválasztásai, a rendetlenség, funkciótlanság, rossz tájolás, elavult divatirányzatok követése, vakfoltok a lakásban stb. A belső egyensúly megteremtését segíti a külső térrel való harmónia, melyhez szükséges önmagunk ismerete. Ezt az útkeresést szeretném minél tudatosabban, új eszközök segítségével építészként és Life Coachként segíteni.

Az önkéntes beszélgetések lezárultak, a folytatás hamarosan jön...

Babba-háza, A Szív Temploma

Babba-háza, A Szív Temploma

Építészeti koncepció

Az  épület  alapkonfigurációja  Bruder Ildikóval  történő  beszélgetéseink  és  a  tervezési  helyszín  bejárásakor  kapott  sugallatok hatására  egyre  nyilvánvalóbbá    vált  számomra.  A  Szív  Temloma  nőkör  köré  kerített  szentély,  őserőt  sugárzó,  földanya-méh,  ahol  a  befogadás,  a  beengedés,  foganás,  elengedés,  ölelés,  szeretés,  születés  élménye  megjelenik  az  épület megformálásában. Az élet ezen állomásai ihlették az épület formáit. 

Az épület három fő szerkezeti traktusra bontható. E három rész az élet fő szakaszait szimbolizálja: érkezést, jelenlétet és a távozást. E három szakasznak a formái is a megélt idő tágulását, szűkülését idézik. A megérkezés egy sétányon keresztül a templom  terpeszkedő  tömzsi  tornya  tövében  lehetséges,  mely  csatornaként  bevezet  minket  a  templomtérbe.  A  torony csúcsos formájával kijelöli a kezdetet, a szikrát, ahonnan az egész folyamat elkezdődik. Kijelöli számunkra az utat, melyen életünk vonalán elindulunk. Kapuként szolgál, mely a beavatást, születést szimbolizálja.

A templom központi tere, a templomtér, mely az élet idővonalának egy kiváltságos időpontjára fókuszál, a jelenre. Ezt a kiemelt pontot a fénykupola jelöli ki, mely összeköti az eget a földdel. Az égi létra létra ez, a Ház középpontja, magja. A középpontos helyekre az origó, míg a körívre pedig az origótól mért azonos távolságra található pontok halmaza jellemző. A kör ívén levő pontokra az egyenrangúság, mint a család és a közösség tagjaira is az egyenlőség jellemző. Az origó kijelöli a  figyelem  irányát  is:  a  kör  íve  felől  a  szem  és  a  szív  az origó  felé  kíván  fordulni.  Ebben  a  figyelésben  egyszer  csak elindulunk az égi létrán felfelé.

Az  épületet  lezáró  traktus  a  templomtér  ívén  felvett  origó  köré  szerkesztett  kupolás  tetőszerkezetű  épülettömeg.  Ezen  épületrészben kapnak helyet a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségek. 

Épületszerkezetek

A  közösség  szándéka  egy  olyan  épület  létrehozása,  melynek  felépítéséhez  minimális  iparilag  előállított  építőanyag szükséges,  valamint  fenntartása  is  gazdaságos.  Ma  már  nem  csak  a  téglára  mondhatjuk,  hogy  teljes  értékű,  építőanyag, számos  alternatív  megoldás  létezik,  melyekkel,  a  téglát  és  a  hungarocell  hőszigetelést  kiváltva  korszerű,  időtálló  házat építhetünk. Az alternatív megoldások egyre nagyobb jelentőségűek, hiszen a megnövekedett ökológiai lábnyom, a változó gazdasági lehetőségek, és a jövőnkről való felelős gondoskodás igénye kényszerítő erővel bírnak. Ezen szempontok miatt esett a választás a fa és téglavázas, szalmabála kitöltő falazatú építési módra. Ezzel a falszerkezettel hőtechnikailag, páratechnikailag és élettanilag is kiváló házat lehet építeni.
A  szerkezetek  kialakításánál  alapvető  szempont,  hogy  átlagos kivitelezői  tapasztalattal  és  felszereltséggel  megépíthető épületet hozzunk létre. Ennek megfelelően a választott szerkezetek hagyományos jellegűek.

Kozma Zsuzsanna